CO JE ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA?

Jazykem lékařů je roztroušená skleróza chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému. Při roztroušené skleróze je poškozován ochranný myelin pokrývající nervová vlákna, což způsobuje poškození pochvy nervových vláken i vláken samotných. Poškozená nervová vlákna přestávají správně přenášet signály v nervovém systému a objevují se příznaky RS.
Laik si může velmi zjednodušeně představit, že mezi buňkami v našem mozku vede symbolický „drátek“ (nervové vlákno), který přenáší do těla signály, aby dobře fungovalo. Tento symbolický „drátek“ je obalený ochrannou „bužírkou“ (myelinem). Je-li poškozen obal nervového vlákna nebo samotné vlákno, vysílá mozek nepřesné signály tělu, což se projeví například poruchami chůze či citlivosti, brněním, rozostřeným viděním atd. – to je tzv. ataka nemoci.

JAK SE ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA LÉČÍ?

Nové moderní léky mohou zdravotní stav pacienta dlouhodobě stabilizovat. Roztroušená skleróza se prozatím nedá vyléčit, ale lékařská věda jde stále kupředu. Proto se o RS říká, že je to nemoc nevyléčitelná, ale léčitelná. U atakovité formy roztroušené sklerózy nemusí pacient v období, kdy je stabilizovaný, subjektivně pociťovat příznaky roztroušené sklerózy. Nebo jsou to projevy nemoci, které nemusí příliš omezovat život pacienta. U některých pacientů má nemoc progresivnější průběh. I zde mohou pacientovi pomoci lékaři, ale také další specialisté. Cílem léčení je, aby období stabilizace nemoci byla co nejdelší a nemoc nepostupovala. Proto je u všech forem RS důležité partnerství lékaře a pacienta, kdy lékař vybere vhodnou léčbu a pacient ve spolupráci s lékařem aktivně hledá možnosti, jak upravit svůj životní styl, aby mohl pravidelně aplikovat předepsané léky, jak pečovat o své tělo a psychickou pohodu. Lékař a pacient tak mohou být silnými protihráči nemoci a mít pozitivní vliv na její průběh.

KDY NAVŠTÍVIT LÉKAŘE?

Roztroušená skleróza se objevuje nejčastěji u lidí mezi 20. a 40. rokem. Příznaky nemoci jsou například poruchy chůze, ztuhlost svalů a bezděčné svalové stahy, závratě a poruchy paměti. Psychickými obtížemi jsou emoční změny, kolísání nálad, deprese. Při těchto příznacích je dobré navštívit neurologa. Ten když vyloučí jiné příčiny zdravotních obtíží, určí diagnózu pacienta na základě typických příznaků pro RS, pozitivního nálezu na magnetické rezonanci a dalších vyšetření.

PROGRAM RS KOMPAS

Program RS Kompas podporuje pacienty pro zvládání injekční léčby a přináší různé užitečné informace. Nabízí bezplatnou telefonní linku, poradenství a pomoc při aplikaci léků a při řešení nežádoucích účinků, zodpovězení dotazů ohledně léků, skladování, přepravy. Nabízí možnost osobní konzultace v domácím prostředí, poskytuje podporu nejen v začátcích, ale i během celé léčby.
Navíc přináší informace, rozhovory s odborníky i příběhy pacientů, rady, jak pečovat o tělo i duši, abyste si mohli nalézt vlastní způsob, jak pokračovat v plnohodnotném životě. Nyní v časopise RS Kompas a na webu RS Kompas. V blízké budoucnosti chystáme informace v souvislostech na webu RS Kompas +.

NEMOC JAKO PŘÍLEŽITOST?

Nemoc nepochybně přináší do pacientova života vážnou změnu. Je třeba si dát čas na její přijetí i na období smutku, které může nastat. I tato životní změna však může člověku přinést možnost zjistit, co skutečně v životě chce, lépe pojmenovat vlastní hodnoty, zbavit se toho, co se až doposud ostýchal opustit, a dát sám sebe na první místo.

Více o RS

 • Na světě žije zhruba 2,5 mil. nemocných s roztroušenou sklerózou,
  v ČR přibližně 19 000,
 • RS není dědičná, i když genetická náchylnost hraje roli v jejím vývoji,
 • Roztroušená skleróza není nakažlivá,
 • RS se vyskytuje více u žen než u mužů,
 • První příznaky nemoci se u 2/3 pacientů objeví mezi 20.–40.
  rokem života,
 • Délku života RS významně neovlivňuje,
 • Neexistuje lék, který umí RS vyléčit, ale je známa řada léčebných postupů, které příznivě ovlivňují průběh nemoci,
 • Mnohé ze symptomů RS lze úspěšně zvládat a léčit, předpokladem je především včasná a dostatečná léčba.

Co je RS Kompas?

Program pro pacienty s roztroušenou
sklerózou poskytující zdarma následující služby:

 • Bezplatná telefonní linka,
 • Poradenství a pomoc ohledně aplikace léků,
  pomoc při řešení nežádoucích reakcí,
 • Zodpovězení dotazů ohledně léků, skladování,
  přepravy atd.,
 • Možnost osobní konzultace v domácím prostředí, podpora nejen v začátcích ale i během celé léčby.

Nové číslo časopisu RS Kompas Portál ROSKA