teva - logo

poradna sociální pomoci > Sociální zabezpečení > životní a existenční minimum

Sociální zabezpečení

životní a existenční minimum

Aktualizováno:

Co vlastně je životní minimum, co je existenční minimum a jaký je mezi nimi rozdíl?
Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů fyzických osob k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Existenční minimum je minimální hranice peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let.

Jaké legislativní normy a právní úpravy tuto problematiku řeší?
Životní a existenční minimum je legislativně zakotveno v zákoně č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu a Nařízení vlády č. 409/2011 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima. Jejich hlavní využití se poté váže především k zákonu č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, kde životní minimum plní rozhodující úlohu při posuzování hmotné nouze. Opomenout však nelze ani zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v němž jsou tyto pojmy taktéž zohledněny při zjišťování nároku na určité dávky ve stanovených sociálních situacích (např. přídavku na dítě a porodného).

Jaká je měsíční výše existenčního minima?
Částka existenčního minima má pevnou výši, která měsíčně 2200 Kč.

Jaké jsou měsíční částky životního minima?
Výše životního minima se odvíjí od počtu osob v domácnosti a od jejich věku, přičemž výsledné životní minimum domácnosti je součtem všech částek životního minima jejích jednotlivých členů. Pokud je osoba posuzována společně s jinými osobami, jsou částky životního minima odstupňovány podle pořadí osob. Pořadí posuzovaných osob se stanoví tak, že nejdříve se posuzují osoby, které
nejsou nezaopatřenými dětmi, a poté osoby, které jsou nezaopatřenými dětmi. V rámci každé z těchto skupin posuzovaných osob se pořadí stanoví podle věku od nejstarší po nejmladší osobu. Věkem osoby rozhodným pro stanovení částek životního minima je věk, kterého osoba dosáhne v kalendářním měsíci, za který je životní minimum zjišťováno. Od 1. ledna 2012 byly stanoveny následující hodnoty: částka životního minima jednotlivce činí 3410 Kč; pro první dospělou osobu v domácnosti 3140 Kč; pro osobu od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem, 2830 Kč, pro nezaopatřené dítě ve věku od 15 do 26 let věku 2450 Kč; pro nezaopatřené dítě ve věku od 6 do 15 let věku 2140 Kč a u nezaopatřeného dítěte ve věku do šesti let 1740 Kč.

Kdo patří mezi společně posuzované osoby?
Společně posuzovanými osobami jsou pro účely životního minima rodiče a nezletilé nezaopatřené děti; manželé nebo registrovaní partneři; rodiče a nezletilé děti, které nejsou nezaopatřené; rodiče a zletilé děti, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou společně posuzovány s jinými osobami, popř. jiné osoby společně užívající byt (pokud neprokáží, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby).

Co všechno patří mezi započitatelné příjmy?
S životním minimem se porovnávají všechny čisté peněžní příjmy jednotlivce nebo společně posuzovaných osob (z pracovní činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu, důchody, dávky nemocenského pojištění, příspěvek na živobytí, dávky státní sociální podpory a ostatní sociální dávky, podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, výživné atd.).

Dotazy ke článku

Jméno:*
Email:*
Typ dotazu:* Sociální poradna
Ostatní
Text zprávy:*
sedm plus osm =*
 
Nechte si posílat RS KOMPAS Novinky


Souhlasím se zpracováním svého osobního údaje - emailové adresy, a to za účelem zasílání novinek.

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny s třetími stranami. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.
Rozumím